Sheriff Arpaio presenta a Trump en Arizona

Servicios Miniondas/FarándulaUSA Arizona: Sheriff Joe Arpaio presenta a Donald Trump en acto de...

Lee mas